New safety measure implemented on Marc Chagall Avenue
We can all help in the search for Jesse Galganov: Fundraising Bazaar set for March 17

Mayor of Gaza-border town shares stories about missile attacks at CSL talk

On the  final swing of a  cross-Canada tour for the Jewish National Fund,  the Mayor of a small  Israeli town only one kilometer from the Gaza Strip spoke at the Tifereth Beth David Jerusalem Congregation in Côte Saint-Luc.

 

GroupIsraeliMayor
Sidney Benizri, myself, Anthony Housefather, Mayor Brownstein, Mayor Davidi,  David Birnbaum, Dida Berku, David Tordjman and  Dorel Abramovitz.

 

Alon Davidi, the Mayor of Sderot, has been travelling across the country with his Director of Resource Development  Dorel Abramovitz in order to share the town’s story, as well as to raise money for a Zoo-therapy centre for Post Traumatic Stress Disorder (PTSD)  victims. I was among the members of city council, along with Mayor Mitchell Brownstein,  D’Arcy McGee Liberal MNA  David Birnbaum, Mount Royal Liberal Member of Parliament Anthony Housefather, Israel Consul General David Levy and other dignitaries at a cocktail with the Mayor. This was followed by a talk open to the public.

Mayor Davidi and his wife Nurit  have seven children. Born in Be'er Sheva, he studied at the Benny Wolfson Yeshiva in the city and later at the Karnei Shomron hesder yeshiva. BA in Education and MA in Administration and Public Policy. He arrived in Sderot 22 years ago. He taught for two years at the local high school and managed the hesder yeshiva in Sderot, served as advisor to the Minister of Housing Effie Eitam and founded the "Headquarters for the Security of Sderot,"which worked hard to restore security to the residents of Sderot. He was elected to the city council in 2008 and since 2013 serves as mayor of Sderot.  

Davidi
JNF  Montreal Executive Director Galith Levy presents a Habs shirt to the mayor.

Over the years Sderot has been pounded by missile attacks fired from Gaza. A town of  28,000 people against a Hamas-controlled terrorist territory which is home to 1.7  million. It is hard to believe that despite this danger and the necessity to consistently hide in bomb shelters, people keep flocking to live there.  The Mayor estimated  that by 2025 he expects  the population to swell past 50,000.

The incidents of PTSD in  Sderot are alarming – 80 percent of kids are victims. The Mayor spoke about one of his children and how the attacks  affected her. It was the animal assisted therapy program which finally broke her out of her shell. The new Resilience Centre they are building will cost $1.5 million. When they  arrived in Canada  they were $465,000 short of their goal. Donations via JNF Canada are being solicited.

“It’s very tough,”  the Mayor said. “Hamas wants to destroy not only Sderot, but all Israel.”

A captain in the IDF, the Mayor expressed the community’s gratitude to Israel’s military for protecting the city. “We continually visited soldiers and gave them food, clothing, everything,” he declared.

There is presently only one Reslience Centre in Sderot  and it does not have the capacity to serve all the children that need treatment. “It’s not enough, it’s never enough,” said Abramovitz. “The city of Sderot is working alongside JNF to create another Resilience Center that can serve the entire Gaza envelope."

Much of the development that has taken place in Sderot over the past 15 years has been in spite of the efforts of Hamas to tear down their city and force the people out. "I think the fact that our city is growing and thriving is a counter to their attacks,” said Abramovitz.

Bravo to JNF for organizing the tour. It is too bad more Montrealers did not attend this interesting talk.

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Kaja Drahy

Zvěř na silnicích je velkým nebezpečím


V jarních měsících prudce stoupá počet nehod automobilů se zvěří. Mnohé z nich se neskončí pouze usmrcením zvířete a zničením auta, ale i zraněním posádky. Z nedávné minulosti jsou známé nehody na středním i západním Slovensku, kdy následkem srážky zahynul člověk.


Ostatní nehoda s těžkými zraněními se stala před měsícem na rychlostní komunikaci mezi Banskou Bystricí a Zvolenem, kde rekreantky rodina z Maďarska cestou domů srazila jelena. Vozidlo následkem srážky sjelo z cesty a několikrát se převrátilo. Výsledkem nehody byly tři těžce zraněné osoby, jedna s vážnými trvalými následky.

Jedno z dětí se zranilo lehce. Nevíme přesně kolik lesní zvěře zahyne na silnicích Slovenska, protože policie nehody eviduje, ale nevykazuje samostatnou statistiku. Ani Lesy České republiky, které lovecky obhospodařují pouze desetinu území Slovenska, nevědí přesně určit jaký podíl na nehodách má zvěř. Na jaře je riziko vzniku nehody zvěřinu podstatně vyšší.

Hraní na hracím automatu se často spojuje s potažením páky či stiskem tlačítka, s cílem uvést válce do rotace. Tento zvyk je možné sledovat nejčastěji na klasických automatech v kamenných kasinech. https://www.hraci-automaty.com/ Online automaty na internetu však nabízejí i možnost automatických zatočení.


Funkci automatických zatočení nabízí již většina moderních hracích automatů. Hlavní účel automatických zatočení je jednoduchý - nemusíte tlačit žádná tlačítka, ale necháte hrací automat točit válce za vás.

V lesích a na okraji polí


V jarním období probíhá migrace zvěře za potravou, protože louky a pole se začínají zelený dříve než rostlinstvo pod stojícími stromy, čímž vzniká pro zvěř více atraktivní plochy na pastvu mimo lesa. "Nejvyšší riziko je po setmění až do východu slunce, kdy je zvěř nejaktivnější," řekl Peter Kuric z oboru myslivosti Lesů České republiky.

Přirozenou vlastností zvěře je plachost a také při hledání potravy v blízkosti silnic se snaží být nenápadná. Proto upřednostňuje plochy v blízkosti lesa, případně zemědělsky využívané plochy s plodinami, ve kterých může najít úkryt. Možnost případného střetu s motorovým vozidlem je o to překvapivější a pro řidiče těžší zvládnutelná.


Po první půjde druhá


Řidiči nemají často ani nejmenší šanci zabránit nehodě se zvěří, která vyskočila z vysoké trávy na okraji silnice přímo před auto. Pokud nejde nic v protisměru zbývá pouze možnost vyhnout se srážce přiměřeným stržením volantu a obejitím překážky. Brzdění často nepomáhá. Velmi efektně lze předejít srážce, pokud v dostatečné vzdálenosti před autem proběhne přes silnici první kus, protože je velká pravděpodobnost, že za ním vyběhne další. Mnoho řidičů pouze ubere a sleduje očima jako zvěř běží pryč. Mezitím mu do cesty a na místě, kterému nevěnuje pozornost vběhne druhý kus.


Nahlaste policii


Srážka zvířete spadá do kategorie nehod nezaviněných řidičem, proto řidič nedostane pokutu ani tehdy, když přivolá policii. Nehodu způsobenou střetem se zvěří třeba nahlásit policii, která kontaktuje zástupce uživatele honitby, protože ten má právo nakládat s uhynulými zvěří. Policejní zápis o nehodě pomůže také při řešení pojistné události s pojišťovnou. Škody na vozidle bývají vysoké, ve většině případů vyšší než je zákonem stanovené minimum, kdy je třeba přivolat policii. Většina nehod se stává v noci, kdy nemusí být na pohled patrný rozsah poškození auta, ani výše škody.


Pozor na pytláctví


Kdo odveze z místa nehody zvěř, dostává se do rozporu se zákonem a hrozí mu obvinění z pytláctví. Při manipulaci se zvěří platí zákonem stanovená pravidla, která jednoznačně určují, kdo a za jakých podmínek může zvěř ošetřit, označit a přepravovat. "Značky na označení ulovené nebo odumřelá zvěře vlastní a eviduje pouze uživatel honitby," řekl Kuric.


Jelení zvěř neútočí


Poraněná jelení nebo srnčí zvěř zaútočí na řidiče pouze výjimečně, spíše může dojít k poranění při snaze manipulovat s poraněnou zvěří, kdy je schopná ublížit kopnutím raticou případně parožím. "Jiná, mnohem nebezpečnější může být situace, kdy dojde ke střetu a poranění s velkými šelmami vlkem a medvědem," připomíná Kuric. V takových případech, i když na první pohled zvíře nejeví známky života, je třeba zachovat dostatečný odstup a raději vyčkat na příchod policie, případně uživatele honitby.


Zvěř skáče na cestu večer a ráno

Řidiči nemají často ani nejmenší šanci zabránit nehodě se zvěří, která vyskočila přímo před auto. Pomůže jedině předvídat, nepodceňovat nebezpečí a oplotit naše nechráněné dálnice.


Nevyzpytatelné reakce na světlo auta


Zvěř reaguje na příchozí auto útěkem do bezpečí, nebo zastavením na vozovce a sledováním do světel. Najneočakávanejší moment je, když stojí u silnice a při přibližování auta skočí přímo před auto. Zvěř si na automobilovou provoz částečně zvykla a chová se jinak, než při setkání v přírodě. Hluk a reflektory automobilů jako kdyby eliminovaly její pozornost a vnímání nebezpečí, které v tichu a šeru lesa dokáže mnohem dříve a přesněji identifikovat a také mu předejít.


"V blízkosti hlučných a frekventovaných komunikací je její chování více chaotické a těžší předvídatelné, což má zcela určitě negativní dopad na zvládnutí situace řidičem," řekl Peter Kuric. Předvídat pohyb, zda směr úniku zvěře je téměř nemožné.

Lesní zvěř na silnici


Delší noci, snížená viditelnost i během dne, nízké teploty a zhoršené počasí. To vše s sebou přináší podzim.


dsc_0004K podzimnímu období ale neodmyslitelně patří i lesní či polní zvěř. Ta je aktivní po setmění, ale já nad ránem. Myslete na to, když procházíte přes prostředí, ve kterém se zvěř pohybuje. Nejčastěji to je v blízkosti cest mezi obcemi, v jejichž okolí jsou lesy a pole. Zvýšené riziko střetu se zvěří je zejména v noci a ráno, kdy může být viditelnost a pozornost řidičů snížena. I tak milé zvíře jako je srnka, zda zajíc, dokáží způsobit vážné poškození vozidla, nemluvě, že srážka s nimi může skončit tragicky.


Proto by řidiči měli být mimořádně opatrní. Při jízdě autem se plně věnujte řízení vozidla a všímejte si i okolí, abyste včas věděli reagovat, pokud vám lesní zvěř vejde do jízdní dráhy. Dobrý indikátorem výskytu zvěře v okolí cesty jsou svítící oči zvířat ve tmě.


Zvířatům se nesnažte vyhnout ve velké rychlosti, ale přibrzděte. Následky smyku mohou být totiž mnohem větší než srážka se zvířetem. Pokud se i nic vážného nestane, sraženou zvěř nikdy neberte, ale zavolejte policii, lovecké sdružení, státní ochranu přírody nebo správce silniční komunikace. Takové jednání lze totiž kvalifikovat jako trestný čin pytláctví, za který hrozí trest odnětí svobody až na dva roky.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)