District 2 winners from annual Maisons Fleuries contest
Commemoration of the Romanian Holocaust: a tribute to the late Baruch Cohen

The official documentation for the planned felling of trees behind the library

At our recent public information session in the Council Chamber of Côte Saint-Luc City Hall we provided background into plans for the necessary felling of trees in Ashkelon Gardens.  Hundreds of trees in this forest  are infested with the Ash Borer and the Dutch Elm disease. These trees are dangerous for people who were walking in the area (from the possibility of falling branches or trees) and may even constitute a fire hazard.  

  Download PowerPoint on Felling of Trees

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Drakont

Japanilainen autonvalmistaja Nissan on erottanut hallituksensa puheenjohtajanCarlos Ghosnin, Japanin yleisradioyhtiö NHK kertoo.

Taustalla ovat epäilyt siitä, että Ghosn on salannut sen, kuinka paljon hän on saanut palkkaa ja palkkioita Nissanilta.

Viestimien kertomien tietojen mukaan japanilainen syyttäjänviranomainen epäilee siitä, että Ghosn on juonitellut ja salannut sen, että hän saanut yhteensä jopa vajaat 80 miljoonaa euroa palkkaa ja palkkioita Nissanilta viiden viime vuoden aikana.


Ghosn on toiminut Renault'n ja Nissanin muodostaman autonvalmistajien yhteenliittymän ylimpänä toimivan johdon päätöksentekijänä. Häntä on pidetty joiltain osin yhteenliittymän menestyksen arkkitehtinä.

Kun mittana käytetään myytyjen autojen määrään, Renault-Nissan yhteenliittymä oli viime vuonna maailman toiseksi suurin autonvalmistaja. Suurin autonvalmistaja oli Volkswagen-konserni.

Kummankin konsernin autoja myytiin viime vuonna yhteensä runsaat 10,7 miljoonaa kappaletta.

Starburst on kolikkopeli paljoista NetEnt kolikkopelit kasinopelit ja se tarjoaa ylimääräistä palkinnot mahdollisuudet, koska voitto linjat kulkevat vasemmalta puolelta oikealle puolelle ja oikealta puolelta vasemmalle puolelle. Sinä voit voittaa jopa 50000 kolikkoa kun haluat pelata tätä kaunis kasino peli verkossa.

Voittoprosentti: teoreettinen voittosi Starburst kolikkopeli on 96,1%. Saada voitosi on helppo netti casino PayPal kotiutuksen avulla.

Tuoreen tutkimuksen mukaan alle 50-vuotiaista naisista lähes joka neljäs arvioi, että perhevapaa käyttäminen vaikuttaisi haitallisesti urakehitykseen nykyisen työnantajan palveluksessa.

Tekniikan akateemisten TEK:n kyselytutkimuksen mukaan miehistä alle puolet oli sitä mieltä, että oma työnantaja suhtautuu positiivisesti lyhennettyyn työaikaan. Tekniikan akateemiset on muun muassa yliopistotutkinnon suorittaneiden diplomi-insinöörien etujärjestö.

”Turvalliset työsuhteet ja vanhemmuuteen kannustava kulttuuri työpaikoilla ovat välttämätön osa sen luottamuksen rakentamista, jonka varassa päätös lapsen hankinnasta tehdään. Jos perheen perustaminen tai lapset eivät mahdu suomalaiseen työuraan, on tulevaisuus harmaa”, TEKin puheenjohtaja Marjo Matikainen-Kallström sanoo


Matikainen-Kallströmin mukaan olennainen osa ratkaisua on perhevapaajärjestelmän remontti. Siinä lähtökohtana on oltava jokaisen oikeus perheeseen sekä sen kasvattamista tukevaan yhteiskuntaan ja työelämään. Tämän täytyy olla yksi seuraavan hallituksen päätehtävistä.

”Kaikki eivät voi saada tai halua lapsia. Heidän tilannettaan ja vakaumustaan täytyy kunnioittaa. Mutta yhteiskunnasta johtuvat esteet perheen perustamiselle ja lasten hankkimiselle pitää poistaa. Se tarkoittaa päivähoidossa riittäviä resursseja, kohtuullisen kokoisia ryhmiä ja asiakasmaksujen alentamista.”

Matikainen-Kallström puhui TEKin valtuuston kokouksessa Helsingissä torstaina.

Biotuotteiden ja biotekniikan laitos
Bio2: johtavaa osaamista puunjalostusteknologiassa ja bioteknologian huippua.

Bio2 luo innovatiivisia tuotteita ja ratkaisuja erilaisiin sovelluksiin, rakennusmateriaaleista ja tekstiileistä biomateriaaleihin, energiaan ja biolääketieteeseen.

Tutkimus

Biotuotteiden ja biotekniikan laitoksella tutkimus keskittyy vihreän kemian ja bioteknologian avulla luonnosta johdettuihin tuotteisiin. Ydinosaamisemme kattaa synteettisen biologian, biokemiallisen ja bioteknisen prosessoinnin ja puunjalostustekniikan täyden kirjon raaka-aineiden valinnasta lignoselluloosan esikäsittelyn kautta jatkojalostukseen. Käytämme uudenlaisia lähestymistapoja lignoselluloosan pilkkomiseksi kuiduiksi, mikro- ja nanopartikkeleiksi, komposiiteiksi ja funktionaalisiksi materiaaleiksi.

Bio2 tunnetaan kansainvälisesti monialaisesta tekniikan alan koulutuksen kehittämisestä digitaalisia ja online-oppimisympäristöjä hyödyntäen.

Ääni

Tekniikka ja akustiikka kulkevat käsi kädessä. Yökerhon asiakas saa laadukkaasta musiikintoistosta lisävirtaa tanssiin, kun yläkerrassa asuva hotellin asukas haluaa nukkua yönsä ilman basson jumputusta.
Murea huomioi molemmat tarpeet.

Kun ravintoloissa tärkeintä on fiiliksen luominen musiikin ja rytmin avulla, kuntokeskuksissa ja kirkoissa oleellista äänentoistossa on puheen selkeys ja mikrofonien häiriöttömyys.

Esitystekniikka

Onnistuneessa tilaisuudessa huomio kiinnittyy esittäjään eikä AV-tekniikkaan. Ääni kuuluu hyvin ja selkeästi koko tilassa sekä kuva näkyy tarkasti ja oikean kokoisena ilman erillistä säätämistä. Kokoustilojen tekniikka muuntuu helposti yhdestä isosta tilasta useaan pienempään neuvotteluhuoneeseen automaattisesti. Nykyaikaisessa kokoustilassa käyttäjä saa yhdellä napin painalluksella ohjattua kaikkia järjestelmän osia; videoprojektori käynnistyy, valkokangas laskeutuu ja valot himmenevät – kaikki automaattisesti.

Drakont

https://www.casinosuomi.bet/kasinopeleja/starburst-3Starburst on kolikkopeli paljoista NetEnt kolikkopelit kasinopelit ja se tarjoaa ylimääräistä palkinnot mahdollisuudet, koska voitto linjat kulkevat vasemmalta puolelta oikealle puolelle ja oikealta puolelta vasemmalle puolelle. Sinä voit voittaa jopa 50000 kolikkoa kun haluat pelata tätä kaunis kasino peli verkossa.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)